Directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder krijg je de kans om te leiden vanuit gelijkwaardigheid, verbinding te creëren en jouw deskundigheid in te zetten voor de missie waar Veilig Thuis IJsselland voor staat.  
Overijssel
In procedure

Kern van de functie

Als directeur-bestuurder van Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht die Veilig Thuis heeft.

Je draagt zorg voor een effectief en efficiënt functionerende organisatie, voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor (het door ontwikkelen van) het strategisch beleid van de organisatie.
Binnen de regio IJsselland is VTIJ een expertisecentrum die haar kennis en deskundigheid omtrent alle vormen van misbruik als huiselijk en seksueel geweld, mensenhandel, ouderenmishandeling en kindermishandeling beschikbaar stelt voor zowel betrokkenen als haar netwerkpartners. In de regio IJsselland wordt er praktisch en doelgericht samengewerkt. De inhoud staat hierbij voorop en men weet elkaar ook zaken te gunnen.

Naast de dagelijkse aansturing van VTIJ vallen ook het Centrum Seksueel Geweld Zwolle en de coördinator mensenhandel voor de regio IJsselland onder de aansturing. Dit zijn twee eigen entiteiten die beide onder de verantwoordelijkheid van VTIJ vallen.

Met de netwerkpartners wordt intensief, resultaatgericht, flexibel en vanuit verbinding samengewerkt. Dit is een continu proces en jij weet als inspirator en verbinder een positieve en duurzame bijdrage te leveren aan de organisatie.

Jij wordt het boegbeeld van deze inspirerende organisatie, waarbij je de missie, visie, cultuur en beleid uitdraagt richting de 11 gemeenten in het werkgebied van VTIJ, landelijke organisaties, collega-organisaties, de ketenpartners en uiteraard ook intern.

VTIJ maakt deel uit van het landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), waar de 25 regionale Veilig Thuis organisaties bij aangesloten zijn. Samen werken zij voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van hun werk. Aan de toekomstige positionering en invulling van de Veilig Thuis organisaties in Nederland wordt momenteel landelijk gewerkt.
Als directeur-bestuurder van VTIJ zul je dan ook een actieve en ondernemende rol vervullen in deze landelijke ontwikkeling en het vertalen van deze ontwikkeling naar de strategie van VTIJ voor de komende vijf tot tien jaar.

Je geeft leiding aan de organisatie, ongeveer 65 medewerkers, en draagt bij aan het scheppen van een veilige en inspirerende werkomgeving, waarin jij de verbindende factor bent. Je geeft leiding aan het managementteam (MT) van de organisatie, dat verder bestaat uit twee managers en enkele beleidsadviseurs.

De directeur-bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de organisatie, die bestaat uit drie leden.

Wat zoekt Veilig Thuis IJsselland?

VTIJ zoekt een directeur-bestuurder die:
  • bevlogenheid en passie heeft voor de missie en visie van de organisatie en betrokken is bij de doelgroep;
  • beschikt over sensitiviteit in het opereren in een politiek gevoelige omgeving;
  • kan meebewegen met veranderende toekomstscenario’s en de organisatie hierbij weet te betrekken en verder kan ontwikkelen;
  • stevig in de schoenen staat, tegengestelde belangen weet te overbruggen en draagvlak kan creëren;
  • ondernemend, innovatief, proactief en resultaatgericht is;
  • vanuit vertrouwen teamgericht kan werken en inspirerend is in de verdere ontwikkeling van de organisatie, ook bij (omvangrijke) veranderprocessen;
  • ervaring in leidinggevende functies als directeur-bestuurder of in een eindverantwoordelijke positie is een waardevolle pré.

Over Veilig Thuis IJsselland

De missie van de organisatie is om alle vormen van misbruik tegen zowel volwassenen als kinderen in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: Gelijkwaardigheid, Verbinden, Veiligheid en Deskundigheid.

Bij VTIJ als expertisecentrum kan iedereen uit de regio IJsselland terecht: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zij kunnen terecht voor zichzelf als zij slachtoffer, pleger of getuige zijn of als zij denken een ander (misschien) slachtoffer, pleger of getuige is. Bij huiselijk geweld kan het bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-) partners, ouder en kind of overige familieleden. Zij kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld, verwaarlozing en ouderenmishandeling. VTIJ werkt in opdracht van de gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De inkomsten van de organisatie komen voor het overgrote deel uit de financieringsafspraken die ze jaarlijks maakt met deze genoemde gemeenten in het werkgebied.

De activiteiten van de organisatie zijn op dit moment ondergebracht in de drie afdelingen: melding & advies; onderzoek & interventie; crisisteam. Deze primaire afdelingen worden ondersteund door diverse staffuncties. De medewerkers van de organisatie vallen qua arbeidsvoorwaarden onder de CAO Jeugdzorg.

Landelijk is de jeugdzorg momenteel in transitie. Dit heeft directe invloed op (de inrichting van) VTIJ als organisatie, vooral ten aanzien van de doelgroep die niet onder jeugd valt. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen werkt VTIJ al proactief, vanuit verbinding samen met al haar partners in de regio. VTIJ ontwikkelt hierbij reeds initiatieven, passend binnen de verwachte landelijke transitie.

Wat biedt Veilig Thuis IJsselland?

Je komt te werken in een compacte en platte organisatie, waarbij er vanuit het gevoel “we doen het samen” gewerkt wordt. De arbeidsvoorwaarden en beloning van de functie vallen onder de voorschriften en richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (semi-) publieke instellingen. De organisatie is hierbij ingedeeld in klasse I.
De inschaling binnen deze klasse wordt mede bepaald op basis van de reeds opgedane kennis en ervaring.

Meer informatie en solliciteren?

De werving & selectie voor deze procedure wordt uitgevoerd door Pool Management & Organisatie. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Gerard Veger of Nicolette Dominicus, via 053-200 02 19 of stuur e-mail naar g.veger@pool-management.nl of n.dominicus@pool-management.nl.

Een assessment en het inwinnen van referenties maken deel uit van de procedure.

Reageren kon tot 17 februari 2024.

De pre-selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 8 en 9. De sollicitatiegesprekken bij Veilig Thuis IJsselland staan vooralsnog gepland op 13 maart 2024 (week 11).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Directeur-bestuurder
Anderen bekeken ook
De Adviesraad Sociaal Domein (nader te noemen de Adviesraad) geeft onafhankelijk advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen. De Adviesraad levert een bijdrage aan...
Voor de gemeente Fryske Marren zoeken we een inspirerende Directeur (aandachtsgebied Sociaal Domein). De organisatie is volop in ontwikkeling. De organisatie bestaat uit 16 teams met daarboven een...
Pak jij als bestuurder je kans om een kleinschalige, professionele, christelijke organisatie in haar groei verder te ontwikkelen en te laten excelleren ten behoeve van een liefdevol leven voor...
Zorg zoals het bedoeld is, dat is waar jij als Teamleider zorg voor staat!
Pool Management & Organisatie Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.